பாலாடை

அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில், விரைவாக உறைந்த உருண்டைகளின் உலகளாவிய நுகர்வு மேலும் மேல்நோக்கிய போக்கைக் காண்பிக்கும், மேலும் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் நுகர்வு சுமார் 609,123 டன்களை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடுமையான போட்டி மற்றும் விலைகளின் கீழ்நோக்கிய போக்கு இருந்தபோதிலும், நிலையான தேவை தொடர்புடைய தொழில்களின் வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்துள்ளது.முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் துறையில் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்


பின் நேரம்: ஏப்-25-2021